Skip links

Vi kobler bedrifter med kompetent kapital.

Connect Sør

Agder, Telemark og Vestfold

Om Connect Sør

Vår visjon er å være samfunnsbygger. Connect Sør skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Sørlandet innenfor bærekraftige rammer.

Vi holder en rekke arrangementer. Trykk her for å følge med på facebook-siden vår.

Er du gründer?

Vi skaffer deg rett person som kan hjelpe din bedrift videre!

Har du ambisjoner om langsiktig vekst ut over det lokale markedet? Er bedriften din samtidig i bedriftsutviklingsfasen eller på vei ut i markedet og er basert på en unik forretningsidé?

Mange gründere har behov for kunnskap om det å drive egen virksomhet, forretningsutvikling og markedsmuligheter. Gjennom mentortjenesten får du personlig veiledning og oppfølging som kan være avgjørende for om bedriften din lykkes. Du får være med på å velge mentor selv.

Innovasjon Norge dekker kostnadene knyttet til 30 timers mentorveiledning eller 10 timer akutt krisehjelp.

Connect Vest i Bergen har det nasjonale koblingsansvaret. Som underleverandør har Connect Sør ansvaret for å finne rett mentor i Agder, Telemark og Vestfold.

Investor

Vår visjon er å være samfunnsbygger. Connect Sør skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på

Agder, Telemark og Vestfold innenfor bærekraftige rammer. Vi har jobbet med innovasjon, gründere og vekstbedrifter siden 2001. Vårt nedslagsfelt er

Agder, Telemark og Vestfold, hvor vi har 60 medlemsbedrifter og 50 tidligfaseinvestorer. Vi er en non-profit organisasjon og

finansierer arbeidet vårt gjennom offentlige midler, partneravtaler og medlemsavgifter. Connect Sør tar ikke eierandeler i gründerbedriftene vi hjelper.

Springbrett

Vi kobler lovende gründer- og vekstselskaper med kompetanse, nettverk og kapital.

I løpet av en 6-8 uker lang springbrettprosess utarbeider selskapet en presentasjon av forretningskonseptet etter bestemte kriterier og med hjelp fra Connect. Her avdekker vi de viktigste strategiske utfordringene selskapet har. Disse danner hovedfokus for selve springbrettet.

 

I Connect Springbrett® møter selskapet et panel av 6-8 ressurspersoner fra næringslivet. Vi finner eksperter med kompetanse, erfaring og nettverk som kan bidra til gode svar på de strategiske utfordringene. På denne måten får selskapet 2,5 timer med skreddersydd rådgivning på en svært rask og effektiv måte.

Trenger du en mentor?

Vi skaffer deg rett person som kan hjelpe din bedrift videre!

Har du ambisjoner om langsiktig vekst ut over det lokale markedet? Er bedriften din samtidig i bedriftsutviklingsfasen eller på vei ut i markedet og er basert på en unik forretningsidé?

Mange gründere har behov for kunnskap om det å drive egen virksomhet, forretningsutvikling og markedsmuligheter. Gjennom mentortjenesten får du personlig veiledning og oppfølging som kan være avgjørende for om bedriften din lykkes. Du får være med på å velge mentor selv.

Én-til-én-samtaler over en periode på 3-6 måneder.

Innovasjon Norge dekker kostnadene knyttet til 30 timers mentorveiledning eller 10 timer akutt krisehjelp.

Connect Vest i Bergen har det nasjonale koblingsansvaret. Som underleverandør har Connect Sør ansvaret for å finne rett mentor i Agder, Telemark og Vestfold.

Ta kontakt

Terje Klungland

Daglig leder | +47 959 96 806

terje@connectsor.no

Kontakt